Siliconen zijn schadelijk

Helaas blijkt het nog steeds niet goed mogelijk te zijn om het effect van letsel door siliconendeeltjes te bewijzen middels onderzoek van bv. bloed, urine of faeces.

Bij verdenking op het BII syndroom (Breast Implant Illness ) en een daarop volgende explantatie van siliconenborstprothesen of wissel met zoutwaterimplantaten, kunnen uiteenlopende eerder bestaande klachten plotseling beduidend verminderen of zelfs verdwijnen.

Een speciaal ontwikkelde haarscreentest, welke inmiddels is stop gezet, wist het stofje platonium dat in de meeste siliconen prothesen zit in de haarwortel te meten en zorgde er zo bij een positieve uitslag voor, dat stappen ondernomen werden om hiervoor een oplossing te zoeken.

Tijdens de testfase van deze haarscreening bleek de uitslag – na eerst positief te zijn geweest – tot 3 maanden na het verwijderen van de siliconen prothesen, weer negatief te worden.

Het zou in mijn optiek dan ook niet te verklaren moeten zijn waarom deze haartest ook bij personen zonder siliconenborstprothesen positief kan zijn, ware het niet, dat er vaak gewaarschuwd wordt om bepaalde producten niet te kopen, zoals bijvoorbeeld sommige tandpasta’s, huid crèmes, shampoos, flessen, bakvormen e.d. omdat er siliconen in deze producten zitten. Dit zou dringend nader onderzocht dienen te worden en kunnen verklaren waarom een dergelijke test een positieve uitslag geeft.

Zouden zwetende siliconenborst implantaten dan geen probleem kunnen zijn, als uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken én aangetoond door Henry Dijkman, dat siliconen partikels in welk lichamelijk weefsel dan ook, in hoge-te hoge- mate aanwezig, giftig en dus schadelijk zijn.

In privékliniek Arenborghoeve zijn inmiddels veel vrouwen behandeld en van hun soms ernstige klachten verlost omdat de oorzaak, nl de met siliconen gevulde implantaten (gifbron) verwijderd werden..

Drs. L.Visser

  • NEEM CONTACT MET ONS OP

    Heeft u vragen over de Arenborghoeve? Aarzel niet en mail ons!

    info@arenborghoeve.nl