Disclaimer

Disclaimer

Op alle verstrekte informatie door de Arenborghoeve, de vormgeving en andere gegevens van de website is copyright van toepassing, m.u.v. vermelding van het berusten van het copyright bij een ander.  Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Arenborghoeve (ook niet via een eigen netwerk).

De gebruiker accepteert dat de persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen voor doeleinden als bijvoorbeeld verzending van publiciteits-berichten, het verwerken van statistieken. De Arenborghoeve is hiervoor verantwoordelijk.

Zoals beschreven in de wetgeving bescherming persoonsgegevens heeft de gebruiker bijvoorbeeld het recht tot verwijderen van de gegevens, rectificatie, en toegang tot de betreffende bestanden. Deze verzoeken dienen schriftelijk bij de Arenborghoeve te worden ingediend. De gebruiker geeft toestemming gebruik te maken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden van de Arenborghoeve, evenals voor bedrijven of instellingen die verbonden zijn aan het verschaffen van producten zoals door de gebruiker gewenst. De Arenborghoeve vindt dat de bescherming van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De Arenborghoeve houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bel ons voor meer informatie op 077 320 8300.
Neem contact met ons op via de contactpagina.
Of vul het contactformulier in voor meer info of consult aanvraag
  • NEEM CONTACT MET ONS OP

    Heeft u vragen over de Arenborghoeve? Aarzel niet en mail ons!

    info@arenborghoeve.nl